36. UGH Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
Kongre Web Sitesi

29 Kasım 2019

30 Kasım 2019

1 Aralık 2019

30 Kasım 2019, Cumartesi
SAFİYE ALİ

TÜRKAN AKYOL

MÜFİDE KÜLEY

KAMİLE ŞEVKİ MUTLU

Saat
SAFİYE ALİ
09:30 – 10:00 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Osman Ersoy, Emre Yıldırım
10:00 - 12:00 TGD Genel Kurulu
13:00 - 14:30 Gis endoskopi derneği paneli endoskopik tedavi yöntemlerinde yenilikler
Oturum Başkanları: Sadettin Hülagü, Kadir Bal
13:00 - 13:20 Endoskopik anti-reflü tedavisi
Ümit Akyüz
13:20 - 13:40 Endoskopik olarak displastik lezyonların tanınması
Erkin Öztaş
13:40 - 14:00 Endoskopik kriyoterapi
Fatih Tekin
14:00 - 14:20 GİS darlıklarında stentleme
Hakan Şentürk
14:20 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:30 UYDU SEMPOZYUMU – GILEAD
Hepatit B buluşmaları - Vakalarla tedavi takip kriterleri
Oturum Başkanı: Meral Akdoğan Kayhan
Konuşmacılar: Enver Üçbilek, Mustafa Arıcı, Oğuzhan Deyneli
15:30 - 16:00 Kahve molası
16:00 - 17:00 Kadın Gastroenterologlar Paneli
Oturum Başkanları: Nurdan Tözün, İnci Süleymanlar
16:00 - 16:15 Gastroenterohepatolojide hastalıkların cinsiyet farklılıkları: Patofizyolojide genetik mi, hormonlar mı etkili?
Alper Yurci
16:15 - 16:30 Geçmişten günümüze; pratikte hastalıkların cinsiyet farklılıkları değişiyor mu?
Züleyha Akkan Çetinkaya
16:30 - 16:45 Girişimsel işlemlerde komplikasyon oranı kadınlarda yüksek mi? hangi dönem daha riskli? gebelik, lohusalık vb.
Şule Poturoğlu
16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 - 18:30 Sağlık kurumlarında ve endoskopi ünitelerinde kalite kültürü ve hasta güvenliği
Oturum Başkanları: Nurdan Tözün, Melih Özel
17:00 - 17:25 Hasta güvenliği: Bir paradigma değişikliği
Metin Çakmakçı
17:25 - 17:50 Sağlık kurumlarında kalite kültürünün oluşturulması fırsatlar, engeller ve açılımlar
Hişam Alahdab
17:50 - 18:15 Yüksek kaliteli bir endoskopi ünitesinin yapıtaşları kalite güvence sistemleri, performans kriterleri takip, denetim, dokümentasyon
Murat Saruç
18:15 - 18:30 Tartışma
18:30 - 19:00 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Fatih Albayrak, Burak Özşeker
© - tüm hakları saklıdır.     • dernek: türk gastroenteroloji derneği     • organizasyon: DMR turizm     • created by: minduce & bildiri merkezi