36. UGH Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
Kongre Web Sitesi

29 Kasım 2019

30 Kasım 2019

1 Aralık 2019

29 Kasım 2019, Cuma
SAFİYE ALİ

TÜRKAN AKYOL

MÜFİDE KÜLEY

KAMİLE ŞEVKİ MUTLU

Saat
KAMİLE ŞEVKİ MUTLU
13:00 - 15:30 Peritoneal yüzey malignensi kursu
Oturum Başkanları: Cem Terzi, Mehmet Ali Şendur
13:00 - 13:30 Peritoneal karsinomatozis: SRC + HİPEK nereden başladık, nereye geldik?
Marcello Deraco
13:30 - 13:45 Meloküler açıdan metastazlar neden peritona sınırlı kalıyor?
Ali Güre
13:45 - 14:00 Peritoneal kanser meastazlarının teşhisinde en iyi görüntüleme yönteminedir? Peritoneal kanser indexi radyolojik olarak belirlenebilir mi?
Rıza Sarper Ökten
14:00 - 14:15 Peritoneal metastazlarda 18- fdg pet / ct ve nükleer tıp’ ın Yeri
Elgin Özkan
14:15 - 14:30 HİPEC’ te kullanılan kemoterapötik ajanlar, seçimi nasıl yapıyoruz?
Ozan Yazıcı
14:30 - 14:45 Onkolog gözüyle sitoredüksiyon ve hipek, hasta seçimi
Mehmet Ali Şendur
14:45 - 15:00 Cerrah gözüyle sitoredüksiyon ve hipek, hasta seçimi
Cem Terzi
15:00 - 15:30 Tartışma
15:30 - 15:45 Kahve molası
15:45 - 16:15 SRC + HİPEC: hangi hastalara nasıl yapıyorum? sınırlarım neler? cerrah olarak nelere dikkat ediyorum, nerede duruyorum?
Marcello Deraco
16:15 - 16:30 İntraabdominal ince bağırsak mezosunda veya paraaortik lap olunca ne yapmalıyız? karaciğer metastazı src + hipek için engel midir?
Mehmet Füzün
16:30 - 16:45 Yüksek peritoneal metastaz riski bulunan kolorektal ve mide kanserlerinde profilaktik src + hipek yapmalı mıyız?
Taylan Sezer
16:45 - 17:00 Over kanserinde ne zaman hipek düşünmeliyiz? ne zaman durmalıyız?
Mehmet Yiğit Özgün
17:00 - 17:15 Rekürren peritoneal karsinomatoziste yeniden src + hipek gerçekten faydalı mıdır?
Metin Ercan
17:15 - 17:30 SRC + HİPEK’te nadir endikasyonlar?
Erdal Polat
17:30 - 17:45 Malign peritoneal mezotelyomada hipek, epik ve banc
Cem Kaan Parsak
17:45 - 18:15 Gelecek nereye gidiyor? laparoskopik hipek, neoadjuvan intraperitoneal ve sistemik kemoterapi (nips), pressurized intraperitoneal aerosol kemoterapi (pipac)
Marcello Deraco
18:15 - 18:30 Tartışma
18:30 - 19:30 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Canbek Seven, Şükrü Taş
© - tüm hakları saklıdır.     • dernek: türk gastroenteroloji derneği     • organizasyon: DMR turizm     • created by: minduce & bildiri merkezi