36. UGH Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
Kongre Web Sitesi

29 Kasım 2019

30 Kasım 2019

1 Aralık 2019

29 Kasım 2019, Cuma
SAFİYE ALİ

TÜRKAN AKYOL

MÜFİDE KÜLEY

KAMİLE ŞEVKİ MUTLU

Saat
MÜFİDE KÜLEY
14:00 - 15:30 Obesite Paneli (Gastroenteroloji, Türkiye Obesite Araştırma Derneği ve Gastroenteroloji Cerrahisi Ortak Toplantısı)
Oturum Başkanları: Sedat Boyacıoğlu, Bülent Yıldırım
14:00 - 14:25 Obesite nedir, etyoloji, patogenez, tıbbi tedavide neler yapılabilir?
Alper Sönmez
14:25 - 14:50 Morbid obezite tedavisinde endoskopik uygulamalar
Cengiz Pata
14:50 - 15:15 Obezitenin cerrahi tedavisi, ne zaman, kime uygulanır? etkinliği nedir?
Cüneyt Kayaalp
15:15 - 15:30 Tartışma
15:30 - 15:45 Kahve molası
15:45 - 16:45 Kardiyolojide yeni ilaçlar gastroenterolojide yeni sorunlar:
Oturum Başkanları: Hasan Özkan, Hadi Yaşa
15:45 - 16:10 Hemostaz bozukluğu olan hastalarda endoskopik işlemler
Bahattin Çiçek
16:10 - 16:35 Antikoagülan kullanımında bizleri neler bekliyor?
Macit Gülten
16:35 - 16:45 Tartışma
16:45 - 18:15 İBH Paneli
İBH tedavisinde kullanılan ilaç grupları
Oturum Başkanları: Orhan Sezgin, Elmas Kasap
16:45 - 17:00 5-ASA’lar
Canan Alkım
17:00 - 17:15 İmmünsüpresif ilaçlar (kortikosteroidler dahil)
Yasemin Özderin Özin
17:15 - 17:30 Anti-TNF’ler
Cem Çekiç
17:30 - 17:45 Anti-integrinler
Can Gönen
17:45 - 18:00 Janus kinase inhibitörleri (tofacitinib, filgotinib, upadacitinib),
anti-sitokinler (anti IL-12 / 23 / 6)
Ülkü Dağlı
18:00 - 18:15 Tartışma
18:15 - 18:45 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Gürol Öksüzoğlu, Arif Mansur Coşar
© - tüm hakları saklıdır.     • dernek: türk gastroenteroloji derneği     • organizasyon: DMR turizm     • created by: minduce & bildiri merkezi