36. UGH Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
Kongre Web Sitesi

29 Kasım 2019

30 Kasım 2019

1 Aralık 2019

29 Kasım 2019, Cuma
SAFİYE ALİ

TÜRKAN AKYOL

MÜFİDE KÜLEY

KAMİLE ŞEVKİ MUTLU

Saat
TÜRKAN AKYOL
14:00 - 15:30 Kolorektal poliplerin tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Levent Erdem, Nadir Kaya
14:00 - 14:15 Kolorektal poliplerin kanser gelişiminde rolü,tarama yaklaşımları
Levent Erdem
14:15 - 14:30 Kolorektal poliplerin endoskopik sınıflandırılması (hangi sınıflandırma? hangi yöntem?)
Özdal Ersoy
14:30 - 14:50 Poliplerin endoskopik tedavisinde yeni perspektifler (hangi polip? hangi yöntem?)
Erdem Akbal
14:50 - 15:10 Kolonoskopi raporlarının standardizasyonu (örnek olgular eşliğinde katılımlı)
Erdem Koçak
15:10 - 15:30 Tartışma
15:30 - 15:45 Kahve molası
15:45 - 16:15 Gastroenterolojide ne zaman MRİ ne zaman BT ?
Oturum Başkanları: Abdülvahit Yükselen, Beytullah Yıldırım
Konuşmacı: Muşturay Karçaaltıncaba
16:15 - 16:45 Çölyak hastalığında tanı ve tedavide neredeyiz? non-çölyak gluten duyarlılığı nedir?
Oturum Başkanları: Selim Aydemir, N. Özlem Yönem
Konuşmacı: Yusuf Erzin
16:45 - 18:15 Hepatolojide çeşitlemeler
Oturum Başkanları: Cihan Yurdaydın, Osman Cavit Özdoğan
16:45 - 17:05 Sirozda hemostatik bozukluklar
İlker Turan
17:05 - 17:25 Sirozda sarkopeni ve beslenme
Murat Akyıldız
17:25 - 17:45 Hiperferritinemili hastaya yaklaşım
Halis Şimşek
17:45 - 18:05 Hepatik fibrozisin noninvaziv yöntemlerle değerlendirilmesi
Meral Akdoğan Kayhan
18:05 - 18:15 Tartışma
18:15 - 18:45 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Mehmet Arhan, Ahmet Uyanıkoğlu
© - tüm hakları saklıdır.     • dernek: türk gastroenteroloji derneği     • organizasyon: DMR turizm     • created by: minduce & bildiri merkezi