MENÜKONGREYE --- GÜN KALDI

Konu Başlıkları

KONU BAŞLIKLARI


 • Helikobakter Pilori A’dan Z’ye
 • Reflüde Neredeyiz?
 • Ösefagus Motilite Bozuklukları
 • Gastrointesinal Sistemde Displazi
 • Kardiyolojide Yeni İlaçlar Gastroenterolojide Yeni Sorunlar
 • İnce Bağırsak Bakteri Aşırı Çoğalması (SİBO), Probiyotik Seçimi; Hangi Probiyotik Hangi Hastalıkta? Beyin-Bağırsak Ekseni ve İBS; NASH ve Mikrobiyota
 • Endoskopik Tedavi Yöntemlerinde Yenilikler
 • Gastroenterolojide MRI, BT Kullanımı
 • Gastroenterohepatolojide Hastalıkların Cinsiyet Farklılıkları
 • Kolorektal Poliplerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
 • İBH Tedavisinde Kullanılan İlaç Grupları
 • Crohn Hastalığı
 • İBH’da Sitokinler
 • İBH Dışı Kolitler
 • Çölyak Hastalığında Tanı ve Tedavide Neredeyiz? Non-Çölyak Gluten Duyarlılığı Nedir?
 • Kolon Divertikülleri; Tanı ve Tedavisi, Cerrahi Endikasyonlar
 • Kronik Pankreatit Uzlaşı Raporu
 • Her Yönüyle Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı
 • Enine Boyuna Obesite; Obesitede Gastroenterolojik ve Cerrahi Yaklaşımlar
 • Safra Kesesi Taşı, Koledok Taşı ve İntrahepatik Taş
 • Tanı ve Tedavide EUS Uygulamaları
 • Vasküler Karaciğer Hastalıkları
 • Hiperferritinemiye Yaklaşım
 • Kronik Viral Hepatitler 2019
 • Otoimmün Karaciğer Hastalıkları
 • Sirozda Sık Rastlanan Sorunlar
 • Sağlık Kurumlarında ve Endoskopi Ünitelerinde Kalite Kültürü ve Hasta Güvenliği