MENÜKONGREYE --- GÜN KALDI

Kurullar

TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULUBaşkan
Prof. Dr. Serhat BOR

2. Başkan
Prof. Dr. Kadir BAL

Genel Sekreter
Prof. Dr. Murat TÖRÜNER

Sayman
Prof. Dr. Orhan SEZGİN

Asil Üyeler
Prof. Dr. Hale AKPINAR
Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
Prof. Dr. Dilek OĞUZ


GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULUBaşkan
Prof. Dr. Erdal Birol BOSTANCI

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Musa AKOĞLU

Muhasip Üye
Doç. Dr. Murat ULAŞ

Üyeler
Doç. Dr. Yusuf ÖZOĞUL
Dr. Canbek SEVEN

36. UGH MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLEME KURULUBaşkan
Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR

Sekreterler
Prof. Dr. Sedef KURAN
Dr. Öğr. Üyesi Arif Mansur COŞAR